zarzadzenia

Zarządzenie 65/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach jednostek oświatowych stanowiących własność Gminy Przywidz