zarzadzenia

Zarządzenie 65/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.