zarzadzenia

Zarządzenie 65/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży