zarzadzenia

Zarządzenie 67/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2017 - 2024