zarzadzenia

Zarządzenie 67A/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz