zarzadzenia

Zarządzenie 69/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przywidz