zarzadzenia

Zarządzenie 70/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2018 - 2024