zarzadzenia

Zarządzenie 7/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz.