zarzadzenia

Zarządzenie 7/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Przywidzu"