zarzadzenia

Zarządzenie 76/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach jednostek oświatowych stanowiących własność Gminy Przywidz