zarzadzenia

Zarządzenie 77/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego