zarzadzenia

Zarządzenie 78/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku