zarzadzenia

Zarządzenie 80A/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie Obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości gruntowej.