zarzadzenia

Zarządzenie 8/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.