zarzadzenia

Zarządzenie 83A/2015

W jakiej sprawie: 
W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 15.10.2015 r. do 04.11.2015 r.