zarzadzenia

Zarządzenie 87/2015

W jakiej sprawie: 
w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz.