zarzadzenia

Zarządzenie 88/2015

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Przywidz