zarzadzenia

Zarządzenie 90/2015

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji do spraw przeszacowania wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przywidz.