zarzadzenia

Zarządzenie 9/2014

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz.