Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Warto jeszcze raz wspomnieć o projekcie powstania Szlaku Hymnu Narodowego „Będomin – Westerplatte”

Kolejny raz pojawia się temat powstania Szlaku Hymnu Narodowego „Będomin- Westerplatte” , którego pomysłodawcą jest Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, projekt ten wzbudza coraz większe zainteresowanie. Do niedawna miał charakter lokalny, a teraz już wojewódzki .

W zeszłym roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu utworzenia szlaku pieszo-rowerowego pod nazwą „Szlak Hymnu Narodowego”. Kolejnym krokiem jest podpisanie listu intencyjnego i przekazanie go Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu. Będomin i Westerplatte to miejsca historyczne, o których niewątpliwie należy zawsze pamiętać.

Zapraszamy do lektury lipcowego oraz wrześniowego wydania Przeglądu Samorządowego, w którym to czasopiśmie zamieszczone są bardzo obszerne i ciekawe artykuły na temat projektu budowy Szlaku Hymnu Narodowego.

 

 

Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska

Załączniki: