Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Przyznano nam certyfikat AHA – Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Międzynarodowy certyfikat AHA – Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.heart.org , przyznany Urzędowi Gminy Przywidz po przeprowadzonym szkoleniu z podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci wg aktualnie obowiązujących standardów postepowania.

W szkoleniu wzięło udział 26 pracowników Urzędu Gminy. Szkolenia zostały przeprowadzone w trzech turach w czerwcu, lipcu i we wrześniu tego roku. Ilość osób przeszkolonych z poszczególnych referatów:

Referat  Organizacyjny – 6 osób

Referat Finansowy – 4 osoby

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 13 osób

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania – 3 osoby

 

W czasie szkolenia został przedstawiony łańcuch życia oraz algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej – zajęcia na fantomach przeznaczonych do ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacja AED, wentylacja pacjenta przy pomocy sprzętu medycznego, postępowanie z niewydolnością górnych dróg oddechowych. Nauczanie koncentrowało się na zdobyciu umiejętności: dynamicznej pracy zespołowej podczas prowadzonej resuscytacji oraz zabezpieczeniu i utrzymaniu podstawowych funkcji życiowych pacjenta do czasu dostarczenia zaawansowanego sprzętu przez personel medyczny szpitala (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni etc.)

Więcej informacji można również uzyskać na www.biurokadrmed.pl

Załączniki: