Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Marka Zimakowskiego

W dniu 28 czerwca 2019r. na X Sesji Rady Gminy - ostatniej sesji przed wakacjami - Wójt przedstawił raport o stanie Gminy Przywidz, zostało odczytane sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 i odczytano uchwałę RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Przywidz z wykonania budżetu za 2018r. Odbyło się również głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium Wójtowi Markowi Zimakowskiemu – w obu przypadkach radni zagłosowali 13 głosów za oraz 1 głos wstrzymujący. Na sesji pojawił się również Starosta Gdański Stefan Skonieczny, który przeczytał i wręczył Wójtowi List Intencyjny podpisany w dniu 27 .06.2019r. dotyczący współpracy Zarządu Powiatu Gdańskiego z Gminą Przywidz oraz wspólnej realizacji zadań na lata 2019 – 2023.

Załączniki: