Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przywidz, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przywidz, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

 

Czego nie wrzucać do pieca?

 

    drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;

    płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;

    podkładów kolejowych i słupów drewnianych;

    plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;

    papieru zadrukowanego w kolorze.

 

Czym palić w piecu?

 

    pelletem dowolnego rodzaju;

    drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;

    brykietem;

    węglem dobrej jakości;

    olejem opałowym i gazem.

 

Spalanie śmieci w domowym piecu truje!

 

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

 

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

 

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

 

Śmieci palone w piecu to wykroczenie!

 

Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach  spalanie odpadów może być prowadzone WYŁĄCZNIE w spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, będzie jak najmniejsza.

 

W związku z powyższym niedopuszczalne jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one powyższych wymagań.

 

Palenie śmieci w warunkach domowych jest WYKROCZENIEM, za które można zostać ukaranym karą grzywny (w kwocie od 20 zł do 5 000 zł)  lub nawet aresztu.

 

PAMIĘTAJ!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.

 

Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.