Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Otwarcie Klubu Seniora „ Przywidzki Łabędź +”


W Przywidzu przy ul. Szkolnej 1  ( na terenie Areny Przywidz) otwarto Klub  Seniora.
Jest to trzecia tego typu placówka w powiecie gdańskim ( pozostałe dwie działają na terenie sąsiadującej Gminy- Kolbudy). Inwestycja  powstała dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu Senior + Edycja 2015-2020. Program ten koordynowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach dofinansowania otrzymaliśmy dotacje w wysokości : 120 874, 92zł.
Pozyskana dotacja została przeznaczona na prace budowlano-remontowe oraz wyposażenie obiektu.
Obiekt oddany do dyspozycji Seniorów to nowocześnie wyposażona i urządzona przestrzeń, posiadająca sprzęt AGD oraz strefę przeznaczona do wypoczynku.  Znajduje się tu również w pełni wyposażona kuchnia oraz pomieszczenia, w których Seniorzy będą mogli rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe.
Dnia 10.01.2020 odbyło się uroczyste otwarcie Klubu.  Wójt Marek Zimakowski pełnił rolę gospodarza uroczystości, witając przybyłych Gości oraz opowiadając w kilku zdaniach o idei powstania tego miejsca.  Następnie głos zabrały osoby aktywnie działające w pozyskiwaniu środków na ten cel : z-ca Wójta Dariusz Czaiński oraz Radna Barbara Talaśka.  Życzenia owocnej działalności złożył także Przewodniczący Rady Gminy Michał Jasiński.
Wydarzenie uświetniły Panie z Chóru Przywidzkiego, które pod batutą Agnieszki i Szymona Chylińskich wykonały przepięknie kilka utworów.
W kolejnej części spotkania miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi na znak oficjalnego otwarcia Klubu „ Przywidzki Łabędź +”.
Klub Seniora ruszy z działalnością w lutym, oferując  Seniorom szereg aktywności, stwarzając okazję do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. 
Życzymy Seniorom owocnie spędzonego czasu.