Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Obwieszczenie znajduje się na naszej stronie, pod adresem:

https://www.przywidz.pl/obwieszczenia/4604