Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza

15 maja weszły w życie zmiany dotyczące aplikacji i realizacji programu Czyste Powietrze. Do najważniejszych zmian należą:

 

   

  •     Zmiana wyglądu formularza zgłoszeniowego;
  •     Wysokość dotacji i procent dofinansowania;
  •     Wniosek jest spójny z programem „Mój Prąd”;
  •     Zwiększono liczbę wymaganych załączników;

 

Bliższe informacje dostępne są pod adresami:

  1. https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze
  2. https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-15052020r

 

W dalszym ciągu Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 

   wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

    docieplenie przegród budynku,

    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

    instalację odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacja fotowoltaiczna)

    montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

O programie:

 

    Formy dofinansowania: dotacja,

    Terminy: realizacja programu: 2018-2029. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.,

    Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

 

Informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać codziennie w godzinach pracy Urzędu. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w wersji elektronicznej (poprzez Portal Beneficjenta) oraz w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub w Urzędzie Gminy. Przywidz

Urząd Gminy Przywidz przyjmuje i zachęca do składania wniosków na dofinansowanie.