Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Budowa oczyszczalni ścieków - podpisanie umowy

W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”

W ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa

W dniu 28 maja 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przywidz została podpisana umowa na dokończenie realizacji zadania pn.;”Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz – dokończenie realizacji”. Wykonawca – Zakład Produkcyjno-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Kwota na jaką została podpisana umowa to 7.772.167,81 zł

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski a także Skarbnik Gminy Barbara Borowska, ze strony Wykonawcy Prezes Sylwia Demczyńska.