Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podziękowania za uwagi i wnioski

Dziękujemy osobom zainteresowanym za złożenie uwag/wniosków dot. rozwiązań projektowych
i przyszłej organizacji ruchu w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk-Kościerzyna. 
Uwagi zostaną przekazane Inwestorowi zadania, tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich.