Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Jednomyślne absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz

Rada Gminy Przywidz pozytywnie oceniła pracę Wójta Marka Zimakowskiego za rok 2019.

Dnia 22 lipca 2020 roku miała miejsce uroczysta XIX sesja Rady Gminy Przywidz, w trakcie której Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przywidz absolutorium - jako wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za rok 2019.

Przed podjęciem decyzji została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię dot. sprawozdania z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Za przyjęciem w.w. uchwały byli wszyscy obecni na sesji Radni.

Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta, która poprzedzona była prezentacją "Raportu o stanie Gminy Przywidz za 2019 rok".

Raport o stanie gminy stanowi dokument podsumowujący działalność Wójta w roku ubiegłym, który wszystkie samorządy zobligowane są podać do informacji publicznej.

Omawiając sprawozdanie Wójt przedstawił Radnym działania podjęte w 2019 r. dot. m.in. inwestycji, finansów, oświaty czy kultury.