Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przywidz w okresie zimowym 2020 - 2021

Urząd Gminy w Przywidzu informuje, że odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na terenie Gminy Przywidz odbywa się według:

Drogi gminne Gminy Przywidz zostały podzielone na 7 części – obwodów:

I. CZĘŚĆ  NR  1

Miejscowości: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Czarna Huta, Częstocin, Stara Huta, Klonowo Górne, Michalin część I,

Wykonawcą usługi jest: KRAJEK, Piotr Krajewski ul. Zielona 2D,83-047 Nowa Wieś Przywidzka

II. CZĘŚĆ  NR  2

Miejscowości: Klonowo Dolne, Michalin, Majdany część II,

Wykonawcą usługi jest: P.U.H. „WALDPOL” Waldemar Śpiewak 83-047 Pomlewo, ul. Osiedlowa 1

III. CZĘŚĆ  NR  3

Miejscowości: Pomlewo , Kozia Góra, Szklana Góra,

Wykonawcą usługi jest: P.U.H. „WALDPOL” Waldemar Śpiewak 83-047 Pomlewo, ul. Osiedlowa 1

IV. CZĘŚĆ  NR  4

Miejscowości: Kierzkowo, Sucha Huta, Olszanka, Miłowo,

Wykonawcą usługi jest: Urząd Gminy Przywidz ul Gdańska 7, 83-047 Przywidz

V. CZĘŚĆ  NR  5

Miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra, Marszewo, Marszewska Kolonia, Huta Dolna, Ząbrsko Górne,

Wykonawcą usługi jest: P.U.H. „WALDPOL” Waldemar Śpiewak 83-047 Pomlewo, ul. Osiedlowa 1

VI. CZĘŚĆ  NR  6

Miejscowości: Trzepowo, Piekło Górne, Borowina

Wykonawcą usługi jest: Urząd Gminy Przywidz ul Gdańska 7, 83-047 Przywidz

VII. CZĘŚĆ  NR  7

Miejscowości: Przywidz, Piekło Dolne,

Wykonawcą usługi jest: Urząd Gminy Przywidz ul Gdańska 7, 83-047 Przywidz

 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Przywidz obwód zimowego utrzymania dróg Nr 6:

Droga: Egiertowo – Przywidz; Roztoka – Jodłowno; Przywidz – Szpon; Przywidz – Bliziny; Trzepowo – Piekło Górne; Borowina -  Guzy.

Wykonawcą usługi jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-TER” Teresa Labuda ul. Jesionowa 10/1, 83-047 Przywidz.

 

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Przywidz obwód Przywidz:

Droga: nr 221 od m. Kowale do m. Trzepowo; nr 233 od m. Trzepowo do m. Mierzeszyn

Wykonawcą usługi jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-TER” Teresa Labuda ul. Jesionowa 10/1, 83-047 Przywidz.

Droga: nr 226 od m. Guzy do m. Pruszcz Gdański,

Wykonawcą usługi jest: Waldemar Kępka Usługi Transportowe, 83-010 Jagatowo,ul.Południowa 16

 

Zimowe utrzymanie dróg jest to łagodzenie skutków i uciążliwości powstałych w wyniku opadów śniegu bądź powstania zjawiska „gołoledzi” i śliskości na jezdni.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy nieruchomości.

Załączniki: