Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

INFORMACJA dotycząca USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w dniu 21 czerwca 2021 r. opublikował nowe wytyczne w sprawie zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych .


Czytaj więcej

https://www.gov.pl/attachment/790ed70e-3c5d-4df8-8a81-8e278fd81eb1

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ  W PRZYWIDZU ul. Uhlenberga 10

58 682 51 32

518 212 072

gops@przywidz.pl