Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Informacja ze Zgromadzenia Gmin Wierzyca

Wójt Gminy Przywidz informuje, że Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca dnia 12.10.2021 r. podjęło uchwałę  stanowiącą, że od 1 stycznia 2022 r. będą wyższe opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości.

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszczamy w formie poniższej tabeli.

 

Stawki opłaty obowiązujące od 01.01.2022 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rodzaj nieruchomości

Metoda naliczania opłaty

Sposób zbierania odpadów

 

selektywny

 

zamieszkała przez 1 albo 2 mieszkańców

od mieszkańca

 38,00 zł

 

zamieszkała przez 3 i więcej mieszkańców

od gospodarstwa domowego

107,00 zł

 

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na

cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka ryczałtowa

za rok

191,00 zł

 

 

Opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według nowych stawek.

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

 

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Link do Uchwał Zgromadzenia ZG Wierzyca http://zgwierzyca.pl/uchwaly/2021_u78.pdf oraz http://zgwierzyca.pl/uchwaly/2021_u79.pdf

Link do Strony Gminnej poświęconej gospodarce odpadami  https://www.przywidz.pl/gospodarka-odpadami