Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Dodatek osłonowy od 1 stycznia 2022 r.

Dodatek osłonowy przyznawany będzie na wniosek składany osobiście bądź elektronicznie (zgodnie z miejscem zamieszkania) https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania można wrzucić do skrzynki podawczej przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. zostaną przyznawane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i wypłacone w dwóch równych ratach:

• do 31 marca 2022 r.,

• do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. pieniądze zostaną wypłacone od razu

w całości, a nie w ratach, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

O dodatek osłonowy mogą wnioskować osoby, których dochód miesięczny nie przekracza:

• 2.100,00 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe)

• 1.500,00 zł (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Przewidziano następujące kwoty do uzyskania:

• 400 zł – 1 osobowe gospodarstwo domowe,

• 600 zł – 2 lub 3 osobowe gospodarstwo domowe,

• 850 zł – 4 lub 5 osobowe gospodarstwo domowe,

• 1150 zł – 6 lub więcej osobowe gospodarstwo domowe.

Wyższe kwoty dopłat przewidziano dla osób, które ogrzewają swój dom źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz

o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

(np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).

W takim przypadku przewidziano następujące kwoty do uzyskania:

• 500 zł – 1 osobowe gospodarstwo domowe,

• 750 zł – 2 lub 3 osobowe gospodarstwo domowe,

• 1062,50 zł – 4 lub 5 osobowe gospodarstwo domowe,

• 1437,50 zł – 6 lub więcej osobowe gospodarstwo domowe.

Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy