Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Gmina Przywidz w liczbach –stan na dzień 31.12.2021r.

Gmina Przywidz w liczbach - stan na dzień 31 grudnia 2021r.

 

- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień  31 grudnia 2021r. wyniosła  5785 osób

- urodziło się 62 dzieci - w tym 28 dziewczynek i 34 chłopców

- najbardziej nietypowe imiona nadawane chłopcom to Wilhelm, Hilary natomiast dziewczynkom Anastazja, Nela  najczęściej nadane imię dla chłopca to Aleksander, a dla dziewczynki Emilia

- związek małżeński w na terenie Gminy Przywidz zawarło  76 par, w tym ślub cywilny zawarło  43 pary z czego 21 par wybrało zamiast sali USC miejsce w plenerze

- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 12 par, 55-lecie pożycia małżeńskiego  7 par60-lecie pożycia małżeńskiego 1 para

- rocznicę 90-tych urodzin obchodziło 8 osób, 96-tych – 3 osoby, 97-tych – 1 osoba, 101-ych - 1

- zmarło 59 osób, ale wobec większej liczby urodzeń utrzymuje się w Gminie dodatni przyrost naturalny

- w wiek dorosłości tj. 18 lat weszły 63 osoby

- w msc. Huta Dolna zamieszkuje Pani Gertruda , która w dniu 29 sierpnia 2021r. ukończyła 101 lat