Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podatek od psa‼

Urząd Gminy w Przywidzu przypomina właścicielom psów zamieszkujących na terenie Gminy Przywidz o terminie wniesienia opłaty z tytułu posiadania psa.

Opłata w wysokości 50zł. od jednego psa powinna być uiszczona bez wezwania, jednorazowo do dnia 15 marca 2022r. lub w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

 

 

Z powyższej opłaty zwolnieni są:

•          członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych

             i urzędów konsularnych;

•          osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;

•          osób niepełnosprawnych posiadających psa asystującego;

•          osób powyżej 65 roku życia;

•          podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych

             z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów.