Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Od dnia 01 maja 2022 r. stawka za m³ ścieków dowożonych będzie wynosić 6,00 zł + 8 % VAT

Wójt Gminy Przywidz informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 21/2022 Wójta Gminy Przywidz z dnia 19.04.2022 r. zmieniają się stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym.

Od dnia 01 maja 2022 r. stawka za m³ ścieków będzie wynosić 6,00 zł + 8 % VAT.

Ostania podwyżka cen miała miejsce w 2018 r. i stawka z m³ wynosiła 3,95 zł. netto.
 

W związku z tym, że ścieki dowożone charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń w porównaniu do ścieków pochodzących z kanalizacji sanitarnej a ich oczyszczenie wymaga większych nakładów postanowiono o podwyżce w oparciu o wzrost  kosztów  bieżących tj. energii  elektrycznej, materiałów, wody technologicznej, paliw, usług wodnych, utrzymania obiektów oczyszczalni, przeglądów  i innych  wydzielonych kosztów dotyczących oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym, z uwzględnieniem zwiększonego ładunku zanieczyszczeń.