Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Jednogłośne Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Przywidz.

Dnia 28.06.2022r. Rada Gminy Przywidz jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Przywidz Markowi Zimakowskiemu absolutorium, jako wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu za rok 2021.

Radni po odczytaniu przez Wójta 'Raportu o stanie gminy za 2021 rok' przyjęli także uchwałę o udzieleniu wotum zaufania.

Praca Wójta została oceniona pozytywnie przez wszystkich obecnych na sesji radnych.

Podczas sesji Wójt Gminy Przywidz wręczył stypendia sportowe za zdobycie I i III miejsca w Mistrzostwach Polski Taekwon-do oraz gratulacje za zajęcie III miejsca podczas Mistrzostw Świata w Acrobatic Show w Budapeszcie. Serdecznie gratulujemy!