Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podsumowanie roku 2022 wraz z uchwaleniem budżetu na rok 2023.

Koniec roku to zawsze czas podsumowań, refleksji nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka w Nowym Roku. Jest to również czas oceny tego, co udało się nam zrealizować w minionych dwunastu miesiącach. Pomimo tego, że rok 2022 był rokiem bardzo trudnym, upłynął nam bardzo szybko. Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo tej trudnej sytuacji, udało nam się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji. Mijający rok to przede wszystkim bardzo wiele zrealizowanych przez Gminę Przywidz inwestycji i remontów.

 

Najważniejsze inwestycje na terenie Gminy Przywidz w mijającym 2022 roku:

 

•             Finalizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”

Projekt obejmował: budowę nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym o średniej wydajności 535 m3 na dobę, likwidację starej oczyszczalni oraz równoległą budowę około 24 kilometrów kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra, Ząbrsko Górne, Pomlewo, Gromadzin, Piekło Dolne oraz fragment Przywidza.  Inwestycja zakończona.

 

•             Remont nawierzchni w ramach zadania „Scalanie gruntów wsi Trzepowo”

W ramach „Scalania gruntów wsi Trzepowo” pierwszy etap obejmował modernizację ul. Mestwina w Trzepowie o łącznej długości 2,830 km. Koszt inwestycji wyniósł 3 610 571, 17 zł. I etap prac zakończony. Dalszą modernizacją zostanie objęta ulica Cystersów w 2023r. Zadanie zostało sfinansowane z środków: Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu Powiatu Gdańskiego.

 

•             Podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz”

Pierwszym etapem inwestycji była podpisana dnia 10.11.2022r. umowa na budowę stacji uzdatniania wody w Piekle Górnym. Inwestycja pozwoli na wyłączenie z eksploatacji ujęć wody w m. Trzepowo i m. Borowina. Tym samym miejscowości Borowina i Trzepowo zasilane w wodę pitną będą z nowego ujęcia Piekło Górne. Rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na 2023r., a zakończenie na listopad 2023r. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

•             Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kozia Góra” na kwotę 2 470 000,00 zł. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na 2023r.

 

•             Modernizacja drogi transportu rolnego Marszewska Góra- Huta Dolna

Podczas modernizacji powstała: nawierzchnia asfaltowa na odcinku 605mb, wykonane zostały zjazdy z drogi gminnej, pogłębiono oraz oczyszczono przydrożne rowy.

Koszt inwestycji to 764 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego wyniosło 174 580,00 zł. Inwestycja zakończona.

 

 

•             Modernizacja boiska przy SP w Przywidzu

W ramach zadania boisko zyskało: nową nawierzchnię syntetyczną typu orlik, oświetlenie

oraz ogrodzenie. Wartość projektu to 655 098,00 zł. Inwestycja zakończona.

 

•             Budowa chodnika przy ul. Przywidzkiej w Klonowie Dolnym

Inwestycja obejmowała: budowę chodnika w miejscowości Klonowo Dolne o łącznej długości ok. 250mb. Koszt inwestycji to 319 400,71 zł.

40% środków z budżetu gminy Przywidz, 60% środków z budżetu powiatu gdańskiego.

 

•             Remont mostu na rzece Wietcisa w ciągu ul. Cystersów m. Trzepowo

W ramach prac bieżących wyremontowano most w ciągu ul. Cystersów w miejscowości Trzepowo. Zostały wymienione elementy konstrukcyjne, nawierzchnia jezdni oraz balustrady.

 

•             Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Egiertowskiej w Przywidzu

W ramach współpracy Gminy Przywidz ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim zrealizowana została budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Egiertowskiej w Przywidzu.

Koszt inwestycji: 143 553,30 zł

 

•             Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przywidzu

W ramach zadania wykonano parking z kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Przywidzu.

 

•             Remont parkingu przy OSP Przywidz

Parking pomiędzy remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu a kościołem pw. Matki  Bożej Królowej Różańca Świętego w Przywidzu zyskał nawierzchnię z kostki betonowej.

Koszt inwestycji: 79 959,42 zł

 

•             Inwestycje współfinansowane z Lasami Państwowymi- Nadleśnictwem Kolbudy:

             Remont drogi gminnej – Klonowo Dolne – Michalin etap II. Została wykonana nawierzchnia z płyt jumbo o długości 155 mb na ul. Trakt Leśny w Klonowie Dolnym.

             Modernizacja drogi transportu rolnego Trzepowo – Czarna Huta. Podczas modernizacji powstała: nawierzchnia utwardzona płytami Jumbo na odcinku 220mb.

 

Łączny koszt dofinansowania z Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Kolbudy wynosił: 200 000,00 zł

 

W ramach Funduszy Sołeckich zmodernizowano nawierzchnię dróg w technologii płyt jumbo o łącznej długości ok. 900 mb.

 

•             Budowa chodnika w ramach Funduszy Sołeckich o łącznej długości 120 metrów w m. Piekło Dolne. Koszt inwestycji: 46 036,46 zł. Dodatkowo w ramach FS Kierzkowo realizowany jest kolejny etap budowy chodnika o wartości: 29 374, 68 zł.

•             Oświetlenie ulic, placów i dróg

•             Rozbudowa świetlic w Sołectwie Sucha Huta oraz Olszanka.

 

•             Projekt badawczy SERENE.

Gmina Przywidz bieżę czynny udział w projekcie badawczym SERENE, w którym naukowcy wypracowują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. Celem projektu jest zapewnienie lokalnym społecznościom, jak największej samowystarczalności energetycznej

w oparciu o odnawialne źródła energii. W ramach projektu powstaną przynajmniej trzy stacje ładowania na terenie Gminy Przywidz. W roku 2022 przetestowany został m.in. model wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym do dowożenia dzieci do szkół. W szkołach oraz przedszkolach zostaną sprawdzone pilotażowe rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania budynkiem, integrujące systemy klimatyzacji, pompy ciepła oraz magazyn energii elektrycznej.

W prowadzonych działaniach udział wezmą także mieszkańcy posiadający panele fotowoltaiczne. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2021r.

Plan inwestycyjny na rok 2022 wynosił 8 178 007,00 zł.

 

Podczas XLII sesji Rady Gminy Przywidz jednogłośnie został uchwalony budżet na rok 2023, w którym

zostały zawarte takie inwestycje jak:

 

•             Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz.

Inwestycja pozwoli na wyłączenie z eksploatacji ujęć wody w m. Trzepowo i m. Borowina.

•             Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozia Góra

•             Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w m. Klonowo Dolne

•             Dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy kąpieliska gminnego w Przywidzu

•             Modernizacja drogi transportu rolnego Czarna Huta-Częstocin

•             Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku ZOZ w Przywidzu

•             Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Przywidz

•             Remont mostu na rzece Wietcisa w m. Trzepowo

•             Remont ul. Zielnej w m. Szklana Góra

•             Remont ulic oraz chodników gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

•             Rozbudowa świetlic wiejskich w Sołectwie Sucha Huta i Olszanka

 

Plan inwestycyjny na rok 2023 wynosi 6 477 827,00zł.

 

Największą część budżetu na 2023r. stanowi oświata i wychowanie na kwotę ponad 11 mln zł, zobowiązania związane ze zdrowiem oraz pomocą społeczną to ponad 3 mln zł, a gospodarka komunalna i transport prawie 3 mln złotych. Wydatki na rok 2023 wynoszą łącznie 36 120 467,00 zł.