Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie programu “Czyste powietrze”

Wójt Gminy Przywidz zaprasza mieszkańców gminy Przywidz na kolejne spotkanie konsultacyjne
w ramach programu “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 20 lutego w sali posiedzeń Rad Gminy Przywidz przy ul. Gdańskiej 15.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego.

Spotkanie rozpocznie się 20 lutego (Poniedziałek) o godz. 15.45. Spotkanie będzie otwarte i nie wymaga rejestracji, więc każdy chętny będzie mógł w nim uczestniczyć.

Program Priorytetowy “Czyste powietrze” jest odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne
i poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podstawowym oraz na poziomie podwyższonym i od niedawna na poziomie najwyższym  do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.