Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Dofinansowania - informacje ogólne

 

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Źródła dochodów budżetów gminy kwalifikujemy na:
1. - źródła dochodów własnych,
2. - źródła dochodów obcych

Interesujące nas podstawowe źródła dochodów obcych gminy są DOTACJE. Są one przekazywane przede wszystkim na finansowanie zadań zleconych, ale także na dofinansowanie zadań własnych.
Dotacje - gmina otrzymuje z budżetu państwa na wykonanie zleconego gminie zadania.

Gmina może również wspomagać swój budżet dzięki:
1. Finansowaniu programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
2. Współfinansowaniu programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
3. Finansowaniu z pożyczek i kredytów zagranicznych
4. Współfinansowaniu pożyczek i kredytów zagranicznych
5. Finansowaniu z innych środków bezzwrotnych
6. Współfinansowaniu innych środków bezzwrotnych
 

W zakładkach są przedstawione źródła oraz kwoty dofinansowań, które otrzymaliśmy do 2009 oraz w okresie 2010 - 2012.

 

Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska