Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

EKO ENERGIA OD SOMONINA AŻ PO PRZYWIDZ

Szanowni Państwo,
 
W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach [Oś Priorytetowa 10. ENERGIA] [Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii (OZE)] [Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne] [Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej]
 
Partnerzy - Gmina Somonino oraz Gmina Przywidz, w dniu 31.01.2017 roku złożyły  wspólny wniosek o dofinansowanie projektu, zakładającego budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców oraz budowlach gminnych
Mieszkańcy gmin  złożyli odpowiednio - w Gminie Przywidz 267  a w Gminie Somonino 107 wniosków .
 
W ramach projektu Partnerstwo zakłada również instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych. W konkursie preferowane i wysoko oceniane są projekty partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny, zgodnie z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej, kompleksowe - obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu bądź cały ich obszar.
 
Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do maja 2017r.
 
Przypominamy, że maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 85%, jednak dokładna wysokość dofinansowania będzie znana dopiero po ogłoszeniu wyników naboru i przeprowadzeniu postępowania przetargowego.