Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika – przedłużenie terminu oceny projektu

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Przywidz pragnie poinformować, iż w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w IV kwartale 2017 roku. więcej informacji: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/przedluzenie-terminu-oceny-projektow-dotyc...