Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

FOTOWOLTAIKA - otrzymaliśmy dofinansowanie !

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Przywidz, uprzejmie informuje że projekt  dotyczący ogniw fotowoltaicznych pn.: „Od Somonina aż po Przywidz” Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. znalazł się na liście wniosków objętych dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania to 10 mln zł,  co stanowi 76,85% kosztów kwalifikowalnych. Jest to o tyle ważna informacja, że znaleźliśmy się na 11 pozycji na złożone 262 wnioski w całym województwie. Jesteśmy także jedyną gminą z Powiatu Gdańskiego, która otrzymała takie dofinansowanie.

Poniżej znajduje się link do strony Urzędu Marszałkowskiego pokazujący wyniki konkursu:

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/151211/Lista+wniosk%C3%B3w+po+rozstrzygni%C4%99ciu+konkursu+przez+Zarz%C4%85d+Wojew%C3%B3dztwa+Pomorskiego/076122da-3bf9-4cc2-a32c-8bf3e64be612