Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika - informacje

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Przywidz, uprzejmie informuje że projekt  dotyczący ogniw fotowoltaicznych pn.: „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. jest w końcowej fazie  przygotowań dokumentacji przetargowej. Przedłużający się okres ogłoszenia przetargu związany jest z kolejnymi konsultacjami z instytucją Zarządzająca – czyli Urzędem Marszałkowskim, który musi nam każdorazowo zaopiniować dokumentację przetargową dotyczącą projektów unijnych. Przewidywany termin podpisania umowy z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą instalacji to lipiec br.
Przed Świętami Wielkanocnymi otrzymali Państwo pismo z prośbą o wpłatę zaliczki na wdrożenie projektu, z terminem wpłaty do 7 maja br., która będzie potwierdzała Wasz udział w projekcie. W związku z licznymi zapytaniami dot. tego terminu informujemy, że ostateczny termin wpłaty zaliczki jest możliwy do  31 maja 2019r.

Brak wpłaty lub wpłata niższa niż w skierowanym do Państwa piśmie będzie skutkowała skreśleniem z listy uczestników projektu.

Przypominamy, że udział w projekcie „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” jest dobrowolny.