Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika - informacje

Wójt Gminy Przywidz, uprzejmie informuje że projekt  dotyczący ogniw fotowoltaicznych pn.: „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. jest w końcowej fazie  przygotowań dokumentacji przetargowej. Przedłużający się okres ogłoszenia przetargu związany jest z kolejnymi konsultacjami z instytucją Zarządzająca – czyli Urzędem Marszałkowskim, który musi nam każdorazowo zaopiniować dokumentację przetargową dotyczącą projektów unijnych. Niezwłocznie po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego zostanie ogłoszony  przetarg.

Wszystkie informacje dot. fotowoltaiki są również  na bieżąco zamieszczane pod zakładką : http://www.przywidz.pl/fotowoltaika/