Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika – ogłoszono przetarg

 

 

 

W dniu 10 marca 2020r. Gmina Somonino w porozumieniu

z Gminą Przywidz ogłosiła przetarg na

„Dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz” dla zadania pn.:

„Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020r. o godz. 10.30