Urząd

kontrola

Kontrola: 27.03.2013 - 27.03.2013

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej
Przedmiot kontroli: 
Ocena jakości usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną uczestnikom zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze
Okres trwania kontroli: 
środa, 27 Marca, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)