Urząd

kontrola

Kontrola: 28.06.2013 - 11.07.2013

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Finansów i Budżetu
Przedmiot kontroli: 
Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2012r.
Okres trwania kontroli: 
piątek, 28 Czerwca, 2013 do czwartek, 11 Lipca, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)