Urząd

kontrola

Kontrola: 29.04.2013 - 06.09.2013

Organ Kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
Przedmiot kontroli: 
Lata 2009-2012 zgodnie z postanowieniami art5 ustawy o RIO - sprawdzenie realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 29 Kwietnia, 2013 do piątek, 6 Września, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)