Urząd

kontrola

Kontrola: 21.11.2013 - 21.11.2013

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Oddział Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury
Przedmiot kontroli: 
Wydatkowanie dotacji na realizacje zadania pn.”Remont drogi gminnej nr 169025G Pomlewo- Kozia Góra, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 21 Listopada, 2013

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)